Savanorių registracija

Sąlygos ir taisyklės:
  • Savanoris privalo vykdyti savanoriškos veiklos metu gautas užduotis, dėdamas aukščiausias pastangas pagal savo asmeninius sugebėjimus ir galimybes.

  • Savanoris privalo laikytis saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.

  • Savanoris turi tausoti ir efektyviai naudoti Organizacijos jam patikėtą turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka. Nutraukus savanorystės sutartį patikėtą turtą grąžinti arba kompensuoti.

  • Savanoris turi laikytis Organizacijos vidaus taisyklių, su kuriomis yra supažindinimas.

  • Savanoris privalo pagarbiai elgtis su kitais Programos savanoriais bei Programos dalyviais.

  • Savanoris privalo pasižymėti elektroninėje sistemoje ar atvyks į sekmadienio užsiėmimą ne vėliau nei ketvirtadienį.

  • Savanoris privalo be svarbios priežasties nepraleisti Programos užsiėmimų.

  • Nusprendus sustabdyti savo dalyvavimą Programoje, savanoriai apie tai praneša Organizacijai prieš ne mažiau kaip 14 dienų.