Dalyvių registracija

Sąlygos ir taisyklės:
  • Dalyviais gali tapti 5 – 8 klasių moksleiviai.

  • Dalyvis privalo pats būti motyvuotas ir norėti dalyvauti programoje. Dalyviai privalo be svarbios priežasties nepraleisti Programos užsiėmimų.

  • Dalyvio tėvai arba globėjai privalo pažymėti elektroninėje sistemoje ar atvyks į sekmadienio užsiėmimą ne vėliau nei ketvirtadienį.

  • Dalyviai nepriimami ruoštis stojamiesiems egzaminams. Koncentruojamasi ties mokyklinėmis užduotimis ir padedama vaikams, kuriems mokytis sunkiau.

  • Dalyviai privalo gerbti Savanorius, kitus Dalyvius bei pagalbinį personalą, saugoti Patalpas ir inventorių.

  • Dalyviai į kiekvieną užsiėmimą privalo atvykti bent 15 minučių iki užsiėmimo pradžios.

  • Dalyviams draudžiama fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis, įžūliai ar provokuojančiai elgtis.

  • Dalyviams draudžiama į Programos užsiėmimus atvykti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių medžiagų su savimi turėti ginklų, nuodingų, psichotropinių medžiagų, tabako, pirotechnikos gaminių ar kitų sveikatai pavojingų daiktų.

  • Programos užsiėmimų metu dalyviams draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, filmuoti ar fotografuoti, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama atskirai sutarus su Savanoriais.

  • Nusprendę sustabdyti savo dalyvavimą Programoje, Dalyviai apie tai praneša Organizacijai prieš ne mažiau kaip 14 dienų.